The match

that works

Sinds 2001 mag Bos Matchworks in Nederland en Internationaal programma’s ontwerpen, organiseren en begeleiden voor teams, leiders en organisaties. Meestal in een rol van programmaleider, facilitator, coach of trainer, soms ook als initiator en organisator.


Wij werken in opdracht van organisaties, ondernemers en individuen, meestal binnen een context van verandering. Vaak ook in een cross-culturele setting. Vanuit respect voor het DNA en de kernwaarden van de organisatie en de mensen die er werken, helpen we doelen stellen, en de ambities vervolgens ook te realiseren. Het liefst door het (soms nog verborgen) potentieel van mensen, teams en leiders te ontwikkelen en benutten. 


De werkzaamheden worden uitgevoerd door Marcella Bos. Alleen of in coöperatie met andere mooie mensen. Altijd op zoek naar ‘the match that works’. 


Na twintig jaar werken in de praktijk van het bedrijfsleven, deden we een analyse van de oorzaken en oplossingen in het ‘vastlopen’ van de mensen, teams, leiders, bedrijven en organisaties met wie we werkten. Het bracht ons vijf onderscheidende zachte menselijke vaardigheden, die we human skills noemen. Ze zijn de basis voor goede samenwerking en vormen de kern van ons werk. 


NIEUW BOEK!

De kracht van ondernemersdochters

Over Marcella

Marcella Bos (1963) groeit op als oudste dochter in een woninginrichtingsbedrijf. Ze begeleidt ondernemende mensen en teams bij het realiseren van hun dromen en ambities. Marcella is coauteur van het boek Events & Beleven (2008) en De kracht van ondernemersdochters (2023). 


‘Teamdynamiek en leiderschap hebben me altijd al geboeid. Professioneel als teamlid en teamleider in bankwezen, journalistiek, onderwijs en zorg. Persoonlijk als teamlid, leider en bestuurslid in de volleybalsport en in maatschappelijke en culturele organisaties. Vanuit die fascinatie startte ik in 2001 Bos Matchworks, een bureau voor het realiseren van beleving, (persoonlijke) groei en teamambities.


Ik ben een onafhankelijk denker en doener, een verbinder die vanuit wederzijds vertrouwen en respect het best tot haar recht komt. Ik heb realisatiekracht – ‘make it happen’. Ik word er blij van als ik jonge mensen mag steunen en empoweren bij de ambities die ze hebben. Vooral als ze opgroeien in een omgeving met ongelijke kansen.


Ik wil bijdragen om samen een duurzame toekomst te creëren, voor iedereen, waar ook ter wereld. Een toekomst die liefdevol, inclusief, positief en kansrijk is voor onze kinderen en kleinkinderen en voor de aarde die we bewonen.  


Ik voel me een gezegend mens. Ik heb een heerlijk gezin en ik smelt van mijn kleinkinderen. Mijn moeder is lenig van geest en ze woont nog steeds in het huis waar ik geboren ben.’

DE KRACHT VAN ONDERNEMERSDOCHTERS


Marcella Bos en Heidi Los-Vis groeiden op in een ondernemersgezin en daar schreven zij samen een boek over.


Opgroeien in een ondernemersgezin heeft impact op wie je bent. Je voelt het aan alles. Hoe je in het leven staat. Hoe je met veel energie en enthousiasme dingen aanpakt en kansen ziet. Hoe je doorgaat tot je erbij neervalt, hard bent voor jezelf en voor anderen, en je vreselijk opwindt over mensen die de kantjes er vanaf lopen.


Dit boek is een FEEST VAN HERKENNING voor alle ondernemersdochters. En een heerlijk boek voor iedereen die met zo’n ondernemersdochter samenwerkt of samenleeft. Met dank aan de ervaringen en verhalen van 100+ ondernemersdochters.

Focus Bos Matchworks 2023

1

Cross Cultureel Samenwerken

1

Cross Cultureel Samenwerken

2

Coachen van veranderaars

2

Coachen van veranderaars

3

Ondernemerschap & Onderwijs

3

Ondernemerschap & Onderwijs